Van Leeuwen
Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Van Leeuwen Production Czech Republic s.r.o.

Van Leeuwen Production Czech Republic s.r.o. si váží a respektuje Vaše soukromí a zajistí, že s osobními údaji, které nám poskytnete, bude nakládáno jako s důvěrnými údaji. Z tohoto důvodu jsou osobní údaje, které shromažďujeme, pečlivě zpracovávány a chráněny v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme účely, pro které osobní údaje shromažďujeme a používáme.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na naše webové stránky www.vanleeuwen.com (dále jen „Webové stránky“) a služby a produkty, které nabízíme (dále jen „Služba“). Van Leeuwen Production Czech Republic s.r.o. zpracovává pouze Vámi poskytnuté osobní údaje.

Zpracování Vašich osobních údajů

Abychom Vám mohli poskytovat naši Službu, zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají jednotlivce, kterého lze přímo nebo nepřímo identifikovat. Níže naleznete přehled osobních údajů, které shromažďujeme, pro jaké účely, na jakém právním základě je zpracováváme a jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme.

Návštěvníci webových stránek

Van Leeuwen Production Czech Republic s.r.o. bude zpracovávat pouze osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, internetového obchodu nebo pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru. V těchto případech shromažďujeme výhradně následující osobní údaje:

 • Osobní údaje (jméno, adresa, e-mail, telefon);
 • Údaje o společnosti (název společnosti);
 • Údaje o účtu (uživatelské jméno a heslo);
 • Podrobnosti o Vaší objednávce (pokud existují).

Účel zpracování dat

Vaše osobní údaje použijeme pouze:

 • ke kontaktování po použití našeho kontaktního formuláře

Tyto osobní údaje můžeme zpracovávat, protože jste nám k tomu dali souhlas nebo to vyplývá ze smlouvy. Tyto údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nutné k řádnému plnění naší smlouvy. Poté Vaše osobní údaje bezpečně vymažeme. Faktury budeme uchovávat po dobu 10 let v souladu s českými právními předpisy.

Zákazníci

Pokud používáte naši Službu, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje. Shromažďujeme výhradně následující osobní údaje:

 • Osobní údaje (jméno, adresa, e-mail, telefon);
 • Údaje o společnosti (adresa, daňové (identifikační) číslo, číslo obchodní komory).

Účel zpracování dat

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • plnění naší smlouvy;
 • provedení průzkumu věrnosti zákazníků;
 • a zasílání marketingových informací.

Tyto údaje můžeme zpracovávat, protože jsou nezbytné pro plnění naší smlouvy. Tyto údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nutné k řádnému plnění naší smlouvy. Poté Vaše osobní údaje bezpečně vymažeme. Faktury budeme uchovávat po dobu 10 let v souladu s českými právními předpisy.

Dodavatelé

Pokud využíváme Vaše dodavatelské služby, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje. Shromažďujeme výhradně následující osobní údaje:

 • Osobní údaje (jméno, adresa, e-mail, telefon);
 • Údaje o společnosti (adresa, daňové (identifikační) číslo, číslo obchodní komory).

Účel zpracování dat

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • plnění naší smlouvy;
 • a udržování systému správy dodavatelů;

Tyto údaje můžeme zpracovávat, protože jsou nezbytné pro plnění naší smlouvy. Tyto údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nutné k řádnému plnění naší smlouvy. Poté Vaše osobní údaje bezpečně vymažeme. Faktury budeme zpracovávat po dobu 10 let v souladu s českými právními předpisy.

Žádosti o zaměstnání

Ucházíte-li se o zaměstnání ve společnosti Van Leeuwen Production Czech Republic s.r.o. zpracováváme veškeré informace, které nám poskytnete. Shromažďujeme výhradně následující osobní údaje:

 • Osobní údaje (jméno, adresa, e-mail, telefon);
 • Životopis;
 • Doporučení.

Účel zpracování dat

Vaše osobní údaje používáme:

 • ke zpracování žádostí;
 • a případně k uzavření pracovní smlouvy.

Tyto údaje můžeme zpracovávat, protože jsou nezbytné pro plnění naší smlouvy, uvážíme-li, že uzavření této smlouvy spadá pod tento právní důvod. Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu až 6 měsíců od zahájení zpracování žádosti. Pokud jste nám udělili souhlas s uchováním Vašich osobních údajů po delší dobu, můžeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu až 1 roku od ukončení zpracování žádostí.

Třetí strany

V souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a jak to umožňuje zákon, může společnost Van Leeuwen Production Czech Republic s.r.o. k provádění určitých služeb využít třetí strany. Pokud třetí strany používají Vaše osobní údaje k provádění svých služeb, mají náš souhlas a přijali jsme veškerá nezbytná technická a organizační opatření, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje budou používány pouze pro účely uvedené výše.

Van Leeuwen Production Czech Republic s.r.o. sdílí osobní údaje s následujícími stranami:

 • Dodavatelé IT a poskytovatelé služeb;
 • Doručovací služba.
 • Marketingové společnosti

Van Leeuwen Production Czech Republic s.r.o. nevyužívá třetí strany mimo Evropský hospodářský prostor. Pokud je využijeme, bude to pouze v případě, že bude pro zpracování osobních údajů existovat odpovídající úroveň ochrany. To například znamená, že využíváme vzorové smlouvy Evropské komise nebo uzavíráme smlouvy o zpracování osobních údajů.

Zabezpečení

Pro dosažení maximální ochrany Vašich osobních údajů společnost Van Leeuwen Production Czech Republic s.r.o. přijímá vhodná opatření a uplatňuje osvědčené postupy, aby zabránila ztrátě, zneužití, zveřejnění, neoprávněnému přístupu nebo pozměnění Vašich osobních údajů. Například:

 • Důsledná kontrola přístupu na našich laptopech a systémech pomocí hesel;
 • Organizační opatření pro zabezpečení přístupu;
 • Oprávnění;
 • Účelová omezení přístupu.

Soubory cookies

Abychom mohli sledovat, jak jsou naše webové stránky užívány, využívají naše webové stránky Google Analytics a reklamní soubory cookies.

Prostřednictvím našich webových stránek je soubor cookie (Google Analytics) umístěn jako součást jejich analytických služeb. Tuto službu používáme pouze k vytváření obecných statistik a k analýze toho, jak návštěvníci web používají. Zajišťujeme, aby byla sledovatelnost návštěvníků webových stránek prostřednictvím tohoto souboru cookie co nejvíce omezena. Nemáme žádný vliv na využívání údajů společností Google nebo třetí stranou. Další informace o společnosti Google a o tom, jak používá soubory cookies, naleznete v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů (které se může pravidelně měnit).

Tyto soubory cookies můžete zakázat nastavením v prohlížeči. Mějte však na paměti, že je možné, že web nebude fungovat optimálně.

Vaše práva

Dle zákona máte možnost uplatnit svá práva týkající se Vašich osobních údajů zpracovávaných společností Van Leeuwen Production Czech Republic s.r.o. Jedná se o tato práva:

 • Právo na přístup a/nebo opravu Vašich osobních údajů;
 • Právo na vymazání Vašich osobních údajů z našich systémů a/nebo nás omezit ve výkonu určitých činností zpracování;
 • Když zpracováváme Vaše údaje na základě Vašeho souhlasu, pak máte vždy právo takový souhlas odvolat;
 • Právo na přenesení Vašich osobních údajů k jiné organizaci („právo na přenositelnost údajů“);
 • Právo vznést námitku proti určitým druhům zpracování.

Pokud chcete uplatnit některé ze svých zákonných práv, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedených v dolní části těchto Zásad ochrany osobních údajů. Abychom zabránili komukoli, kdo se za Vás vydává, v přístupu k Vašim osobním údajům nebo jejich vymazání či změně, můžeme Vás požádat o předložení řádného průkazu Vaší totožnosti.

Chcete-li si stěžovat na to, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Uděláme maximum pro to, abychom Vám pomohli a kontaktovali Vás rychle a efektivně. Můžete u nás podat stížnost a v souladu s GDPR máte právo podat stížnost u vnitrostátního dozorového orgánu odpovědného za ochranu Vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, prosím kontaktujte nás prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Van Leeuwen Production Czech Republic s.r.o.
Průmyslová 1666, Dobříš, 263 01, Česká republika
info.production@vanleeuwen.cz
+420 318 533 420

Dodatky k Zásadám ochrany osobních údajů

Van Leeuwen Production Czech Republic s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit.

Tento dokument byl naposledy revidován 01.10.2021.

Informace

Místa

Zobraz všechna místa

Van Leeuwen Czech Republic
Kratka 753/3b
682 01 Vyškov
Phone: +420 515 532 201
Fax: +420 515 532 200
Email: sales@vanleeuwen.cz

Van Leeuwen Production Czech Republic s.r.o.,
Průmyslová 1666,
26301 Dobříš
Phone: +420 318 533 420
Fax: +420 318 533 450
Email: info.production@vanleeuwen.cz