Van Leeuwen
Nog klantgerichter door digitalisering

Nog klantgerichter door digitalisering

Nog klantgerichter door digitalisering

Onze behoefte aan contact is nog steeds groot, maar onze manier van communiceren verandert continu. De beschikbaarheid van nieuwe digitale communicatiemiddelen draagt hieraan bij, daarnaast wordt dit effect versterkt door onze groeiende behoefte aan sneller en slimmer handelen.

Wat betekent digitalisering in onze branche en voor het contact met onze klanten? Wat heeft Van Leeuwen hierin te bieden? Mijn naam is Joost Koning, manager marketing en business development voor Van Leeuwen in Nederland. In deze blog ga ik op deze vragen in. Ook laat ik zien dat digitalisering het persoonlijke klantcontact niet vervangt, maar daar juist meer ruimte voor biedt.

Efficiency en gemak zijn de sleutelwoorden

Digitalisering is een breed concept dat op verschillende manieren terugkomt in bedrijfsstrategieën. Voor ons staat er bij digitalisering eigenlijk één vraag centraal: hoe kunnen we onze klanten door digitalisering zoveel mogelijk efficiëntie en gemak bieden? Oftewel, hoe worden we nog klantgerichter door het aanbieden van digitale oplossingen?

Dit betekent enerzijds het digitaliseren van interne processen, anderzijds houdt dit in dat wij diverse digitale oplossingen aanbieden voor onze klanten. Naast een webshop en een certificatenportal koppelen wij ook regelmatig onze systemen met de systemen van klanten via een EDI verbinding. Hierin zijn veel variaties mogelijk.

EDI voor u op maat

EDI is geen nieuwe technologie. Sterker nog, het idee om elektronisch data uit te wisselen is al in de jaren 60 van de vorige eeuw bedacht. De digitale uitwisseling van data met klanten en onze leveranciers helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren en levert onze klanten veel op. Wij hebben de afgelopen jaren dan ook veel geïnvesteerd in het uitbreiden en verbeteren van onze EDI verbindingen. In sommige situaties gaat het over het volledige bestelproces, in andere situaties kan het enkel het versturen en ontvangen van bestellingen of facturen zijn. Voor bedrijven die bepaalde processen via EDI verbinden wordt het risico op fouten gereduceerd en de ketenbetrouwbaarheid verhoogd. Daarnaast bespaart deze manier van werken uiteraard veel tijd en dus geld.

Interne processen digitaal

Ook interne, tijdrovende processen worden gedigitaliseerd, waardoor zowel de efficiëntie als ook de kwaliteit van het werk omhoog gaat. Een voorbeeld hiervan is de registratie van materiaalcertificaten die wij van onze leveranciers ontvangen. Door middel van intelligente software zijn wij dit proces volledig aan het digitaliseren. Ook zijn we bezig met software om orders, die we als PDF ontvangen, automatisch in ons systeem in te lezen. Handmatig overtypen hoeft dan niet meer.

Digitaal in plaats van persoonlijk contact?

In onze branche is direct en persoonlijk klantcontact nog steeds heel belangrijk. De angst, dat dit door digitalisering verdwijnt, is ongegrond. In tegendeel! Door het digitaliseren van tijdrovende administratieve werkzaamheden, zoals orders invoeren en paklijsten verwerken, is er juist meer tijd voor kwalitatief klantcontact.

Klantbehoefte is leidend

De keuze om gebruik te maken van digitale oplossingen of verbindingen ligt altijd bij de klant. Ons aanbod stemmen we af op wat de klant vraagt. We merken dat er nog steeds veel behoefte is aan telefonisch contact en daar zijn we op ingesteld. Maar de vraag naar digitaal contact neemt toe, zeker bij de jongere generaties. Voor ons ligt een mooie uitdaging om nieuwe manieren van digitaal klantcontact tijdig te signaleren en vervolgens mogelijk te maken. Want de digitale ontwikkelingen zijn voorlopig nog niet ten einde.

Informatie

Locaties

Bekijk alle locaties

 

Buizen van CO2 gereduceerd staal verkrijgbaar!


Ik wil meer informatie


Ga naar de webshop