Van Leeuwen
Substitutie is the magic word

Substitutie is the magic word

Harold Brinkman,
Van Leeuwen Precisie, Deventer

Van Leeuwen Buizen is een handelsorganisatie in hart en nieren, met een duidelijke focus op innovatie. Een goed voorbeeld van een nieuwe weg die wij zijn ingeslagen, is die van productspecialisme. Want een claim als ‘just in time’ is niet meer concurrerend genoeg. Echte toegevoegde waarde leveren, is dan de oplossing. Dus: meedenken met de klant over alternatieven. In deze blog vertel ik u meer over het toepassen van productspecialisme binnen Van leeuwen.

Ik ben Senior Product Manager Sales bij Van Leeuwen Precisie in Deventer. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor de Fluid Power branche, voor zowel binnenland als export. Daarnaast heb ik de rol om te adviseren over en te begeleiden bij de implementatie van nieuwe initiatieven rond productgroepen, zoals uitbreiding van het productassortiment of nieuwe diensten. Een uitbreiding van mijn functie, die past bij de behoefte om klanten nog meer te ontzorgen.

Toegevoegde waarde

Onze klanten zijn hoofdzakelijk producenten van hydraulische cilinders. Zo’n 70% van onze omzet in de Fluid Power branche vloeit naar deze categorie. Voor het overige deel worden de buizen gebruikt voor hydrauliekleidingconstructies (prefab leidingsystemen) in onder meer de aggregatenbouw, scheepsbouw en landbouw. De markt is enorm in beweging en er is hevige concurrentie uit lagelonenlanden. Er komen steeds meer producten uit Azië en vooral uit China. Wij proberen ons daarom te onderscheiden door buizen en assen aan te bieden met een toegevoegde waarde. We zoeken continu naar substitutie. Dat is echt het magic word hier.

Nieuwe weg

Vaak staat er iets op tekening, zoals een klant het al 20 jaar maakt. Wij gaan dan op zoek naar een alternatief dat ook geschikt is voor deze toepassing. Maar dat lichter is, goedkoper, of dat voor een kwaliteitsverbetering zorgt. Bijvoorbeeld omdat de wanddikte of diameter gereduceerd kan worden. Of omdat de corrosiebestendigheid verbetert, de veiligheidsmarges toenemen, de kostprijs naar beneden gaat of omdat dit de klant een betere positie oplevert ten opzichte van de concurrent. Dat is vooral interessant voor bedrijven die grotere series maken. Dit zoeken naar alternatieven is een nieuwe weg die wij zijn ingeslagen. Een interessante route, die veel tijd kost. De markt is conservatief. Een andere kwaliteit of norm gebruiken kan dan eng zijn. Onbekend maakt soms onbemind.

Verandering in mindset

Daarnaast willen we de klant ook ontzorgen door diensten aan te bieden die ze voorheen wellicht zelf deden, of die ze uitbesteedden. Denk aan assen bewerken of draaiwerkzaamheden conform tekening. Zeker de zogenaamde OEM’ers (Original Equipment Manufacturers) zijn daarin geïnteresseerd. Die maken bijvoorbeeld een kraan of een vuilniswagen, waarbij het bewerken van een stang of een buis geen core business is. Als wij dan die buis inclusief bewerking ‘just in time’ kunnen aanleveren, is dat interessant. Daarbij willen we nadrukkelijk niet op de stoel van de klant gaan zitten.

Als je je klant goed kent, weet je wat die maakt. En weet je ook waarmee je hem nog beter zou kunnen helpen. Door dat proactief aan te bieden, ontzorg je je klant écht.

Er vindt langzamerhand een verandering in mindset plaats, vooral bij OEM’ers, over wat hun core business is en wat ze beter door anderen kunnen laten doen. Uitbesteding is vandaag de dag al gemeengoed. Maar uitbesteding aan je staalleverancier, dat is nieuw. Wij willen daar verder energie in stoppen.

Logistieke schakel

Onze grote kracht is dat wij heel veel verschillende afmetingen en kwaliteiten buizen, hogedrukleidingen en stafstalen op voorraad hebben. De eindklant kan daardoor dagelijks, wekelijks of maandelijks de gewenste producten afnemen. Wij zijn dan met name de logistieke dienstverlener in dit traject. Wij zullen niet alle bewerkingen zelf uitvoeren, maar brengen de verschillende partijen bij elkaar en zijn de logistieke schakel tussen de bewerker en de eindgebruiker. Wij beschikken namelijk wel over de kennis welke bewerkingen er mogelijk zijn en waar ze uitgevoerd kunnen worden. Uiteindelijk heeft de klant natuurlijk het laatste woord over wat hij koopt. Maar we kunnen hem wél informeren en adviseren over de mogelijkheden die er zijn. Zo denken wij mee over de ontwikkeling van het product dat ze maken.

Informatie

Locaties

Bekijk alle locaties

 

Buizen van CO2 gereduceerd staal verkrijgbaar!


Ik wil meer informatie


Ga naar de webshop