Bericht over 2015

De Van Leeuwen Buizen Groep handhaafde in 2015 zijn wereldwijde marktpositie ondanks moeilijke marktomstandigheden. In een markt waarin de vraag binnen het Energy-segment verder afzwakte en prijzen aanzienlijk daalden, hield het bedrijf het verkochte tonnage stabiel en vergrootte het zijn  marktaandeel. De omzet en bruto marge liepen terug als gevolg van de algehele prijsdalingen maar desondanks werd een positief netto resultaat van € 4 miljoen gerealiseerd.

De omzet van Van Leeuwen kwam uit op € 623 miljoen, een lichte daling ten opzichte van 2014 (€ 643 miljoen). Het bedrijfsresultaat en de nettowinst daalden ten opzichte van het vorige jaar en kwamen respectievelijk uit op € 4,5 miljoen (2014: € 11,9 miljoen) en € 4,0 miljoen (2014: € 7,7 miljoen). De solvabiliteit verbeterde aanzienlijk tot 46,0% (2014: 41,5%).

Marktomstandigheden

Ondanks de verminderde marktvraag, realiseerde Van Leeuwen een lichte groei in het verkochte tonnage ten opzichte van 2014 en vergrootte het zijn marktaandeel.

Lees meer
Winstgevend ondanks moeilijke marktomstandigheden

De omzet van Van Leeuwen bedroeg € 623 mln. Het verkochte tonnage bleef stabiel. Bedrijfsresultaat (€ 4,5 mln) en nettowinst (€ 4 mln) daalden.

Lees meer
Prijsontwikkelingen

De markt werd in 2015 in sterke mate geconfronteerd met overcapaciteit. De huidige wereldwijde productiecapaciteit is inmiddels groter dan de wereldwijde vraag.

Lees meer
Strategie

Rode draad in onze strategie zijn stabiliteit, continuïteit, en continue rendementsverbetering. De spreiding over regio’s en markten is een belangrijke factor binnen onze strategie.

Lees meer
Ontwikkelingen binnen de organisatie

Van Leeuwen werkt voortdurend aan verbetering en optimalisatie van de processen en bedrijfsvoering. Aandachtsgebieden zijn onder andere leverbetrouwbaarheid, voorraadbeheer, IT en kwaliteitsbeheer.

Lees meer
Ontwikkelingen wereldwijd

Ontwikkelingen in de markten en bij Van Leeuwen in Europa, het Midden-Oosten, Azië, Australië, en Noord- en Zuid-Amerika.

Lees meer
Vooruitzichten

De marktomstandigheden zullen ook in 2016 zeer uitdagend zijn. Desondanks ziet Van Leeuwen kansen in diverse markten wereldwijd.

Lees meer