Bericht over 2018

Marktomstandigheden

De economische ontwikkelingen waren in de eerste helft van 2018 wereldwijd zeer gunstig. Hieraan gerelateerd stegen de marktprijzen beduidend.

Lees meer
Prijsontwikkelingen

Een sterke vraag in de markt begin 2018 leidde tot een sterke opwaartse druk op de prijzen. Levertijden liepen uit en de voorraden bij de handel namen toe.

Lees meer
Ontwikkelingen wereldwijd

Om als distributiepartner dichtbij onze klanten te zijn, werken we voortdurend aan versterking en uitbreiding van ons netwerk.

Lees meer
Verdere verbetering van het resultaat

De geconsolideerde omzet van de Van Leeuwen Buizen Groep bedroeg € 630 miljoen, een stijging van 3% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Lees meer
Ontwikkelingen binnen de organisatie

Om onze strategische doelen te realiseren kunnen we steunen op een groot team van vakbekwame en gemotiveerde medewerkers, velen met jarenlange ervaring, anderen met jeugdig elan en innovatieve slagkracht.

Lees meer
Vooruitzichten

De prijsontwikkelingen van sommige belangrijke productcategorieën zullen in 2019 naar verwachting minder gunstig zijn. Bovendien lijkt de economische groei in Europa te vertragen.

Lees meer

Contactgegevens