Operations & QSE

Door investeringen in digitalisering, automatisering, procesverbeteringen én in mensen, breiden we de service naar onze klanten verder uit. Bovendien vergroten we daarmee onze leverbetrouwbaarheid en voldoen we nog beter aan de strenge eisen die opdrachtgevers aan ons stellen.

Om onze producten op tijd en veilig bij onze klanten aan te leveren, zijn optimale operationele, logistieke en IT-processen onontbeerlijk. Daarom moderniseren we continu onze systemen, processen en data management om een hogere operationele en transactionele efficiency te realiseren.

Uitbreiding capaciteit en machines

De investeringen in ons wereldwijde netwerk van voorraadlocaties en service- en bewerkingscentra leveren goede resultaten op. Capaciteitsuitbreiding, robotisering en de aanschaf van hoogwaardige zaagmachines stellen Van Leeuwen in staat sneller en nauwkeuriger te leveren. Bij verschillende vestigingen implementeren we een flexibel, modulair systeem met een moderne kraan- en opslagtechnologie, dat zorgt voor hoge efficiency en voor meer veiligheid. In Tsjechië realiseerden we in 2018 een aanzienlijk hogere output door de Exactcut-zaagstraat en de nieuwe robot, die de bewerkte producten vanuit de zaagmachine eerst schoonmaakt en dan verpakt volgens de specificatie van de klant.

Diverse investeringen in machines en installaties maken het mogelijk onze value added services uit te breiden, zoals klantspecifieke bewerkingen op maat. Op die manier blijven we als specialist op de marktvraag inspelen. In combinatie met onze klantgebonden voorraden stelt dit ons in staat de klant een product te leveren dat direct geschikt is voor verwerking, terwijl de klant zelf zijn voorraadniveau laag kan houden. Het afgelopen jaar zijn verdere investeringen voorbereid voor nog vier robots en twee zaagstraten voor de vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, België, Tsjechië en Nederland.

Transparantie

Bij het klantspecifiek aanleveren van goederen, behoort ook het ontsluiten en transparant maken van alle relevante informatie voor de klant. De implementatie van een nieuw SAP S/4 HANAsysteem, dat we bij alle vestigingen implementeren, ondersteunt ons daarbij. We zetten in op EDI-koppeling van onze systemen met die van onze leveranciers, zodat we sneller inzicht verkrijgen in de beschikbaarheid en levertijd van producten. Door digitale aansluiting via EDI met onze klanten, zijn zij in staat om transactionele kosten te minimaliseren en de kans op fouten te minimaliseren.

Kwaliteit en veiligheid

Onze opdrachtgevers hebben te maken met steeds strengere eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Zaken waaraan ook Van Leeuwen voortdurend aandacht besteedt. Jaarlijks leggen we onze hoge kwaliteitsnormen vast in doelstellingen. Met Key Performance Indicatoren (KPI’s) en interne audits monitoren wij periodiek de voortgang. Het kwaliteitsbewustzijn kent al een lange historie binnen Van Leeuwen. We werken al tientallen jaren conform ISO-normeringen. In 2015 was Van Leeuwen het eerste Europese bedrijf dat door LRQA gecertificeerd werd volgens de nieuwe ISO 9001:2015 norm. In 2018 vond de driejaarlijkse hercertificering succesvol plaats.

Het veiligheidsbewustzijn van Van Leeuwen-medewerkers is het afgelopen jaar verder toegenomen. Als basis hiervoor gebruiken we de combinatie van safety surveillance rounds, life saving rules, toolbox meetings en safety alerts. Omdat de kracht in de herhaling zit, brengen we de toolboxen en life saving rules regelmatig onder de aandacht. Ons veiligheidssysteem, gebaseerd op OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series), en ons actieve veiligheidsbeleid leiden tot goede resultaten.

Duurzaamheid

Het welzijn van medewerkers en de duurzame ontwikkeling van de omgeving waarin we werken beschouwen we als een doorlopende verantwoordelijkheid. Van Leeuwen hanteert het bezit van gecertificeerde kwaliteits-, milieuen veiligheidsmanagementsystemen als criterium in de selectieprocedure voor leveranciers. Om de doelmatigheid te vergroten en het milieu te ontzien hebben we in 2018 onze transporten onder de loep genomen. We hebben de routing en de beladingsgraad onderzocht. In 2018 hebben we de eerste grote successen geboekt door onze vrachten te combineren met ladingen van andere ondernemingen. In 2019 voorzien we een verdere reductie van het aantal benodigde kilometers transport voor onze activiteiten. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om producten vaker per schip of per trein te vervoeren en zo onze CO2-footprint te verkleinen.

Contactgegevens