Human Resources

Onze rol als leidende, toonaangevende specialist in stalen buizen kunnen we alleen blijven invullen als we voldoende goed opgeleide en ervaren professionals in huis hebben. Met onze People Strategy werken we nu en de komende jaren aan voldoende goed opgeleide medewerkers, de integratie en strategie van ons bedrijf, de standaardisatie van werkprocessen en de trots en het werkplezier van onze mensen. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven.

Onze 2.419 medewerkers hebben 58 verschillende nationaliteiten, en werken verspreid over 78 vestigingen in 33 landen. Van het totale personeelsbestand is 30% vrouw en 70% man.

Van Leeuwen is een bedrijf met een sterke positie in de markt en een aansprekende ambitie voor de komende jaren. Dat kunnen we alleen bereiken doordat onze mensen floreren. We doen dat door te zorgen voor een open werkcultuur met goede collega’s en leiders. We creëren een omgeving waar het duidelijk is wat de rol en bijdrage van onze mensen is, we delen informatie en vinden de input en mening van onze medewerkers belangrijk. Verder moedigen we onze mensen aan zich steeds weer verder te ontwikkelen. We nemen onze mensen serieus, vinden het belangrijk om een duidelijke toekomst te schetsen en zoeken naar een goede dialoog met respect, aandacht en ondersteuning.

Integratie en COVID-19
Net als de meeste bedrijven in de wereld, kreeg Van Leeuwen in 2020 te maken met de gevolgen van COVID-19. Het betekende ook voor ons flink schakelen, creatief zijn en nieuwe manieren vinden om de business gaande te houden. Én om goed contact te blijven houden met klanten, partners en collega’s. Dat lukte in de meeste gevallen gelukkig uitstekend en vrijwel alle opdrachten en projecten konden doorgaan. De plannen voor de integratie van beide bedrijven na de overname van Benteler Distribution, moesten we gaandeweg bijstellen. Door de pandemie konden veel integratieprojecten niet fysiek doorgaan; vanwege de veiligheidsmaatregelen is er vanaf maart 2020 niet meer gereisd. Maar we vonden online oplossingen om de collega’s van beide bedrijven dichter bij elkaar te brengen en zo alsnog een stevige slag te slaan in het integratieproces.

Nieuwe initiatieven
Het jaar 2020 was bovenal een jaar van omgaan met uitdagende omstandigheden, zegt Caroline van Nieuwkerk, Executive Director Human Resources van de Van Leeuwen Buizen Groep. ‘En ik ben er bijzonder trots op wat onze medewerkers hebben laten zien aan flexibiliteit en improvisatietalent. Ze hebben steeds zo goed mogelijk doorgewerkt, en daarnaast ook nog allerlei mooie initiatieven opgezet. Denk aan de ontwikkeling van ondersteunende software, nieuwe samenwerkingsprojecten en de uitwisseling van best practices op afstand.’ Met die positieve insteek, en met behulp van onze People Strategy, willen we de komende jaren verder bouwen aan onze organisatie. Belangrijk onderdeel van de People Strategy vormt de HRdigitalisering. In 2020 hebben we daarmee een begin gemaakt. In Duitsland, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije implementeerden we Workday: het state-of-the-art systeem op het gebied van HR digitalization. Met dit systeem hebben onze leidinggevenden en medewerkers 24/7 toegang tot persoonlijke informatie, personeelsdossiers en verlopen alle HR processen gemakkelijk en snel. Binnen twee jaar wil Van Leeuwen dit systeem uitrollen over alle 78 vestigingen, aangevuld met extra functionaliteiten zoals Recruitment en E-learning.

Competenties
Om onze cultuur nog meer tot leven te brengen gaan we de leiderschapscompetenties die we nodig hebben voor de toekomst opnieuw in kaart brengen. Waar zijn we al goed in en welke competenties willen we behouden en welke competenties hebben we nodig voor het bedrijf dat we willen worden? Dat zijn de hoofdvragen van ons onderzoek. De resultaten van deze inventarisatie gebruiken we als basis voor nieuwe leiderschapsprogramma’s. Van Leeuwen wil daarbij onder meer een constructieve, motiverende dialoog tussen managers en medewerkers opzetten, en tevens een sterke feedback-cultuur creëren.

Voorts ontwikkelen we een eenduidige, wereldwijde werkwijze om nieuwe talenten aan te trekken, bestaand talent te behouden en hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Met deze en andere initiatieven werken we binnen drie jaar toe naar één wereldwijd optimaal samenwerkende organisatie. Uiteraard met onze kernwaarden steeds goed in het achterhoofd: continuïteit, klantgerichtheid, verbondenheid en innovatief ondernemerschap.

Zorg voor onze mensen
Een cultuur waarin onze mensen gezien en gewaardeerd worden en met motivatie, trots en plezier hun werk kunnen doen, is een belangrijk speerpunt van onze People Strategy. We blijven daarom in onze mensen investeren als ons belangrijkste kapitaal. Ook zonder een pandemie zijn we een bedrijf waarin het met bijna 80 locaties wereldwijd een uitdaging is om als één verbonden Van Leeuwen-team te functioneren. We zoeken daarom altijd naar manieren om de onderlinge band tussen locaties, teams en medewerkers te versterken, zodat ze hun kennis en ervaring kunnen delen en elkaar kunnen inspireren.

Kristína Pápaiová

Elke dag is anders en leer ik weer bij

Lees meer
Joel Bommer

Ik krijg alle kansen om me verder te ontwikkelen

Lees meer
Jasper Verhaart

Als je ondernemerschap toont, krijg je alle kansen om je eigen carrière vorm te geven

Lees meer