Distributie

Bij Van Leeuwen werken we elke dag aan een optimale service voor onze klanten. Daarvoor investeren we continu in de verbetering van onze operationele, logistieke en IT-processen, en in de inrichting van onze magazijnen. Zo vergroten we onze leverbetrouwbaarheid en kunnen we 
tegemoetkomen aan de hoge eisen die klanten aan ons stellen.

Voor een efficiënte supply chain sluiten we de netwerken en voorraden van onze vestigingen steeds 
zo naadloos mogelijk op elkaar aan. Op die manier slagen we er steeds weer in de juiste materialen, in de juiste hoeveelheden op tijd bij de klant te krijgen. Ook in 2021 was een goede leverbetrouwbaarheid essentieel en hebben onze medewerkers daar steeds sterk op aangestuurd.

Activiteiten optimaliseren

Om onze positie verder te versterken richten we ons continu op het verbeteren van de productiviteit en effectiviteit van onze processen. Het standaardiseren en vereenvoudigen van processen zijn daarbij leidende principes. Voor betere resultaten kiezen we er soms ook voor om activiteiten te verplaatsen of te integreren. Ook daarmee verhogen we de efficiency en verlagen we de  kosten, evenals onze footprint. Een van onze grootste investeringen in 2021 is de uitbreiding van Heléns Rör AB, het bedrijf van Van Leeuwen in Zweden. Onder de naam OneHalmstad brengt Heléns haar magazijn, productie en hoofdkantoor samen op één locatie in Olofsdalsvägen in Halmstad. Het totaaloppervlak van het bedrijf bedraagt straks 60.000 m2. In november 2020 zijn we met de bouwactiviteiten gestart, in januari 2023 verwachten we het nieuwe bedrijfsterrein volledig in gebruik te kunnen nemen. Het samengaan biedt de kans om de komende jaren flink te investeren. In meer efficiënte machines en in een high flow productielijn voor precisiematerialen. Door onze collega’s en hun kennis en kunde onder één dak samen te brengen, kunnen we nog beter werken aan slimme oplossingen voor onze klanten.

Nieuwe voorraadlocaties

Voorraadlocaties vernieuwen of nieuw bouwen doen we als we daarmee meer rendement kunnen behalen en nog meer voor klanten kunnen betekenen. Zo hebben we in 2021 een ontwerp gemaakt voor de vernieuwing van ons magazijn in Zwijndrecht met de laatste state-of-the-art logistieke oplossingen. In de eerste helft van 2022 sluiten we de contracten met de geselecteerde aannemers, zodat we snel met de vernieuwing van het magazijn aan de slag kunnen. Ook de komende jaren blijven we investeren in ons internationale logistieke netwerk, om onze veiligheid, betrouwbaarheid, service en efficiency nog verder te verbeteren.

Machines en installaties

Met onze investeringen in machines en installaties breiden we onze value added diensten continu uit. Om goed op de veranderende marktvraag te kunnen blijven inspelen, hebben we volledig in zicht wat we op welke locatie aan bewerkingen kunnen uitvoeren, en waar het nodig is om machines te vervangen, verplaatsen naar een andere locatie of nieuwe type machines aan te kopen. Met het oog op de ontwikkeling van de marktvraag, continuïteit, efficiency en capaciteit besloot Van Leeuwen in 2021 om diverse nieuwe zagen en bewerkingsmachines aan te kopen voor onder meer de locaties in het Verenigd Koninkrijk, Zweden, België, Nederland, Slowakije, Duitsland, Zwitserland en Denemarken. In de eerste helft van 2022 vindt de installatie plaats. Zo zorgen we ervoor dat de  performance van onze bewerkingsfaciliteiten steeds aansluit bij de laatste stand van de techniek.

In Europa alleen al beschikken we over ruim 360 machines, waaronder ruim 230 zagen waarmee we 
vrijwel alle gewenste bewerkingen op maat kunnen leveren. Ons beleid voor investeringen is gebaseerd op de vraag vanuit de markt, business continuïteit, efficiency en aansluiting bij technologische ontwikkelingen.

ISO-normeringen

Van Leeuwen’s kwaliteitsbeleid is al tientallen jaren gebaseerd op de ISO-normeringen. De ISO9001-standaarden zijn geborgd in de procedures, processen en cultuur van onze organisatie. Zo zijn bijvoorbeeld 68 locaties in het bezit van het ISO 9001-certificaat. We garanderen het kwaliteitsniveau van de materialen die we inkopen door met een select aantal leveranciers samen te werken. Een grondige validatie van de processen en kwaliteit vindt plaats voordat deze leveranciers op onze Approved Manufacturers List (AML) worden toegelaten. In de Automotive-industrie worden specifieke normen gehanteerd die we ook toepassen binnen onze vestingen die leveren aan deze klantengroep. Deze vestingen zijn dan ook IATF gecertificeerd. In 2021 hebben we een eerste stap gezet met de integratie van het kwaliteitssysteem van de Van Leeuwen- vestigingen met die van de vestigingen van het voormalige Benteler Distribution, het bedrijf dat we in 2019 overnamen. In het eerste kwartaal van 2022 gaan beide kwaliteitssystemen op in één systeem volgens de ISO 9001-standaarden.

Kwaliteit, milieu en veiligheid

Het welzijn van medewerkers en de duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomgeving staan bij ons hoog in het vaandel. Veiligheid staat voorop in onze processen en onze veiligheidscultuur is gebaseerd op onze wereldwijde standaarden en procedures die gelinkt zijn aan de
“Van Leeuwen Life Saving Rules”. De regels en procedures zijn direct gerelateerd aan ISO 45001. In 
2021 zijn we een nieuwe veiligheidscampagne gestart en is het aantal ongevallen (dat leidde tot verzuim) met 17% afgenomen. Een positieve ontwikkeling, maar we blijven streven naar een  verdere afname.

Bij de selectieprocedure voor leveranciers stellen we het bezit van gecertificeerde kwaliteits-, 
milieu- en veiligheidsmanagementsystemen als voorwaarde. In 2021 hebben we onder meer een Sustainability Manager aangesteld. De nieuwe collega stimuleert de verdere verduurzaming van onze 
bedrijfsprocessen en ziet erop toe dat we hier stappen in blijven zetten. Zo streven we onder meer al naar een zo efficiënt mogelijk belading van onze transporten, om zo het aantal gereden kilometers en dus de CO₂ uitstoot te beperken. Ook zijn we in 2021 gestart met een proef om onze trucks op LNG te laten rijden.

Verdere ontwikkeling EDI

Bij Van Leeuwen werken we met een platform waarmee we met alle partijen in de supply chain kunnen communiceren via EDI. Hiermee kunnen we klantorders ontvangen, bevestigingen versturen, 
leveringsinformatie real-time aanleveren maar ook certificaten en facturen beschikbaar stellen. Ook met leveranciers en vervoerders communiceren we via EDI. Dat geeft ons heel snel inzicht in de beschikbaarheid en levertijden van producten. In 2021 hebben we nog meer klanten verbonden met EDI en zijn er ook met leveranciers nieuwe EDI-connecties gelegd.

Transport

Voor een efficiënt en goedlopend transportnetwerk werken  we in veel gevallen samen met vaste 
vervoerders die altijd een betrouwbare service leveren. Door het continu analyseren van de logistieke stromen streven we steeds naar een betaalbare oplossing met een goede leverfrequentie en de juiste snelheid. Door het segmenteren van de stromen en hierop verschillende logistieke concepten toe te passen, zijn we in staat service op maat te leveren.

Projecten

Van Leeuwen beschikt over ervaren internationale projectteams die alle kennis en ervaring in huis hebben om klanten optimaal te ondersteunen gedurende het gehele toeleveringstraject. Vanaf de fase van informatie en offertes tot en met de verpakking en verzending van de buizen en buistoepassingen. Via onze eigen projectdatabase kunnen onze eigen projectteams én die van de klant de voortgang van projecten real time volgen. Hierdoor weten klanten precies welke materialen er onderweg zijn, naar welke locatie. Deze tool is internationaal te gebruiken.

Contactgegevens