Human Resources

Onze mensen zijn het belangrijkste onderdeel van ons bedrijf. Hun kennis, ervaring, ambitie en 
drive zijn bepalend voor het succes van Van Leeuwen. Logisch dus dat wij onze mensen alle ruimte en 
kansen bieden om verder te leren en te groeien. Daarom blijven we ook de komende jaren investeren 
in medewerkers met onze People Strategy. Zo blijven onze mensen zich uitgedaagd voelen en plezier 
houden in hun werk. En kunnen ze met trots blijven zeggen: ‘Ik werk bij Van Leeuwen.’

Onze 2.429 medewerkers hebben 58 verschillende nationaliteiten, en werken verspreid over 75 
vestigingen in 33 landen. Van het totale personeelsbestand is 30% vrouw en 70% man.

Van Leeuwen is een bedrijf met een sterke positie in de markt en een aansprekende ambitie voor de 
komende jaren. Dat kunnen we alleen bereiken doordat onze mensen floreren. We doen dat door te 
zorgen voor een open werkcultuur met goede collega’s en leiders. We creëren een omgeving waar het 
duidelijk is wat  de rol en bijdrage van onze mensen is, we delen informatie en vinden de input en 
mening van onze medewerkers belangrijk. Verder moedigen we onze mensen aan zich steeds weer verder  te ontwikkelen. We nemen onze mensen serieus, vinden het belangrijk om een duidelijke toekomst te schetsen en zoeken naar een goede dialoog met respect, aandacht en ondersteuning.

Een cultuur waarin onze mensen gezien en gewaardeerd worden en met motivatie, trots en plezier hun 
werk doen,  is een belangrijk speerpunt van onze People Strategy. We investeren volop in onze mensen. Dat vinden we belangrijk. Voor de komende jaren hebben we dan ook een ambitieuze HR-agenda waarin de ontwikkeling van medewerkers centraal staat. We gaan aan de slag met de uitrol van een nieuw leiderschapsprogramma. We bieden medewerkers een nieuw e-learning aanbod. Daarnaast 
starten we in 2022 met een nieuw traineeprogramma om wereldwijd nieuw jong talent aan te trekken en te ontwikkelen binnen ons bedrijf. Zo kunnen collega’s zich optimaal blijven ontwikkelen en zichzelf, elkaar en het bedrijf nog beter maken.

Performance-management-cyclus

In 2021 hebben we verschillende initiatieven ontplooid om een succesvol bedrijf en aantrekkelijke 
werkgever te blijven, voor jong talent én ervaren collega’s. Zo hebben in 2021 een stevige basis gelegd voor een nieuwe performance-management- cyclus. Met deze cyclus willen we onze mensen verder helpen ontwikkelen en ons bedrijf klaarstomen voor de toekomst. Door open en motiverende dialogen tussen leiders en medewerkers te creëren, kunnen onze leiders Van Leeuwen nog beter besturen en kunnen onze mensen het beste van zichzelf geven. In 2022 gaan we daadwerkelijk aan de slag met de performance-management-cyclus.

Belangrijk onderdeel van onze People Strategy vormt Workday: het state-of-the-art systeem op het gebied van HR digitalization. Workday maakt alle genoemde nieuwe manieren van werken  mogelijk. In 2021 hebben we collega’s in nog meer landen aangesloten op het systeem. Inmiddels is Workday actief in 19 landen en hebben 1.900 medewerkers toegang. In 2022 willen we de overige vestigingen aansluiten en de uitrol afronden.

Flexibel en oplossingsgericht

In 2021 hebben, voor het tweede jaar op rij, alle veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 een groot 
beroep gedaan op de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van onze mensen. Ook nu weer hebben ze alle uitdagingen uitzonderlijk goed opgepakt en laten zien dat ze in hoge mate oplossingsgericht en 
flexibel zijn. Onze mensen hebben in korte tijd zeer goed weten te anticiperen op de nieuwe marktomstandigheden. Dit heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de mooie bedrijfsresultaten over 2021.

Van Leeuwen-competenties

In 2021 hebben we nieuwe Van Leeuwen-competenties gedefinieerd, competenties die we nodig hebben om de nummer één buizenspecialist te blijven. Deze competenties staan in de toekomst centraal in al onze HR-processen. Voor het aantrekken van nieuwe mensen, performance management,  ontwikkeling en leiderschap en voor onze Van Leeuwen cultuur. Daarnaast zijn diversiteit & inclusie en gendergelijkheid thema’s waar Van Leeuwen zich de komende jaren sterker op gaat focussen.

Leiderschapsprogramma

In 2022 gaan we starten met een nieuw leiderschapsprogramma gekoppeld aan onze strategie. Samen met onze leidinggevenden hebben we onderzocht wat onze organisatie voor de toekomst nodig heeft. We willen hierbij onze bestaande krachten behouden, zoals onze klantgerichtheid, innovatief ondernemerschap en een ‘can do’-mentaliteit. Daarnaast bouwen we verder aan de ontwikkeling van competenties zoals strategische denken, digitale vaardigheden en het succesvol opereren in een steeds complexer wordende wereldmarkt.

Nieuwe HR-community

In 2021 hebben we ook een nieuwe professionele HR-community opgebouwd binnen Van Leeuwen. We hebben ons Global HR-team versterkt met nieuwe regionale HR-leiders, een nieuwe Talent & Development Manager en een Corporate HR-manager voor het hoofdkantoor. Onze nieuwe Recruitment Manager werkt aan de nieuwe positionering van Van Leeuwen op de arbeidsmarkt en helpt ons verder bouwen aan onze rol als goede werkgever. In 2022 starten we met nieuwe wervingsprocessen en lanceren we de nieuwe wereldwijde recruitmentwebsite van Van Leeuwen.

 

Contactgegevens