Bericht over 2017

De Van Leeuwen Buizen Groep profiteerde in 2017 van een aantrekkende marktvraag in Europa, hogere prijsniveaus wereldwijd en kostenmaatregelen genomen in voorgaande jaren. De omzet en het resultaat verbeterden over 2017 aanzienlijk ten opzichte van 2016. Het wereldwijd totale verkochte tonnage nam toe en de afzet uit voorraad bij de Europese distributiebedrijven steeg.

De omzet van Van Leeuwen kwam uit op € 613 miljoen, een stijging van 12% ten opzichte van de € 549 miljoen in 2016. Het bedrijfsresultaat en de nettowinst stegen ten opzichte van het vorige jaar en kwamen respectievelijk uit op € 12,4 miljoen (2016: € 1,6 miljoen) en € 6,3 miljoen (2016: € 0,7 miljoen).
De solvabiliteit is onverminderd sterk met meer dan 48%.

Marktomstandigheden

Het jaar 2017 liet op vele gebieden herstel zien. De effecten van de crisistijd in de voorliggende jaren waren in 2016 nog duidelijk merkbaar door een zeer matige vraag in de markt en een laag prijsniveau.

Lees meer
Prijsontwikkelingen

Vooral bij de Europese producenten van buizen is er in de crisisjaren veel gereorganiseerd en vindt er consolidatie plaats.

Lees meer
Ontwikkelingen wereldwijd

Onze distributiebedrijven in Europa lieten in 2017 een uitstekende ontwikkeling zien.

Lees meer
Bedrijfsresultaat significant gestegen

De geconsolideerde omzet van de Van Leeuwen Buizen Groep bedroeg € 613 miljoen, een stijging van 12% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Lees meer
Ontwikkelingen binnen de organisatie

Onze medewerkers spelen wereldwijd een cruciale rol in de keten van dienstverlening aan onze klanten. 

Lees meer
Vooruitzichten

De vooruitzichten voor de wereldwijde economie zijn goed. Er is vertrouwen in de markt, investeringen nemen toe, met een toenemende vraag en positieve prijsdruk als gevolg.

Lees meer

Contactgegevens