Bericht over 2019

2019 was een uitzonderlijk en grensverleggend jaar voor de Van Leeuwen Buizen Groep. De overname van Benteler Distribution eind november 2019 zal het totale omzetvolume en de activa van de onderneming verdubbelen. Deze strategische overname biedt Van Leeuwen toegang tot belangrijke aanvullende markten in Europa en draagt bij aan onze positie als wereldwijd opererend toonaangevend distributiebedrijf in buismaterialen. Ondanks de afgenomen economische activiteit in het industriesegment en de eenmalige overnamekosten, zijn de financiële resultaten ten opzichte van 2018 verbeterd. De omzet steeg met 25% tot € 787 miljoen. Het bedrijfsresultaat verbeterde met bijna 26% en kwam uit op € 17 miljoen (2018: € 13,5 miljoen). Het nettoresultaat steeg naar € 10,1 miljoen (2018: € 9,7 miljoen).

Exclusief de overname van Benteler Distribution in 2019, steeg de omzet van Van Leeuwen met 19% naar € 750 miljoen. Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 18,3 miljoen en het nettoresultaat steeg naar € 11,5 miljoen.

Marktomstandigheden en prijsontwikkelingen

Zoals verwacht waren de marktvraag en de prijsontwikkelingen in 2019 voor de meeste belangrijke productcategorieën minder gunstig dan het voorgaande jaar.

Lees meer
Ontwikkelingen wereldwijd

De meeste van onze Europese distributiebedrijven lieten over 2019 positieve resultaten zien, al was de totale verkoop uit voorraad minder dan vorig jaar. 

Lees meer
OVername Benteler Distribution

Op 31 juli 2019 heeft de Van Leeuwen Buizen Groep een overeenkomst getekend om Benteler Distribution, een divisie van Benteler International AG, over te nemen. 

Lees meer
Verbetering van het resultaat

De geconsolideerde netto-omzet van de Van Leeuwen Buizen Groep bedroeg € 787 miljoen, een stijging van 25% ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

Lees meer
Ontwikkelingen binnen de organisatie

Om onze strategische doelen te realiseren kunnen we steunen op een groot team van vakbekwame en gemotiveerde medewerkers, velen met jarenlange ervaring, anderen met jeugdig elan en innovatieve slagkracht. 

Lees meer
Vooruitzichten

Door de toevoeging van de activiteiten van Benteler Distribution aan het netwerk van de Van Leeuwen Buizen Groep is de positie van de Groep als toonaangevend wereldwijd distributiebedrijf van buismaterialen verbeterd. 

Lees meer

Contactgegevens