Vooruitzichten

Door de toevoeging van de activiteiten van Benteler Distribution aan het netwerk van de Van Leeuwen Buizen Groep is de positie van de Groep als toonaangevend wereldwijd distributiebedrijf van buismaterialen verbeterd. Op basis van ons ongeëvenaarde wereldwijde netwerk van mensen met kennis en kunde bieden wij onze klanten een breed aanbod aan producten en diensten. In de nabije toekomst zullen wij ons netwerk en onze systemen nog verder optimaliseren. Als familiebedrijf bieden wij onze werknemers mogelijkheden en kansen om hun vaardigheden en expertise verder te ontwikkelen en hun talenten in te zetten op lokale en wereldwijde schaal.

Op basis van de ontwikkelingen in de tweede helft van 2019 verwachten we dat de marktomstandigheden in de industriesegmenten minder gunstig zullen zijn in 2020. Een direct herstel van de verkoopvolumes ligt, met name in Europa, niet voor de hand. Evenmin verwachten we een aanzienlijke stijging van de staalprijzen. Dankzij onze huidige orderportefeuille zijn wij positiever over onze activiteiten in het energiesegment. De recente ontwikkelingen ten aanzien van de olieprijzen zijn echter een punt van zorg en kunnen naar het einde van 2020 van invloed zijn op toekomstige grote investeringen in de olie- en gasindustrie.

Al heeft de COVID-19-pandemie geen invloed op de jaarcijfers over 2019, de financiële prestaties van de onderneming in 2020 zullen er zeker door worden geraakt. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, dat zich in het eerste kwartaal van 2020 snel heeft verspreid, zijn de verwachtingen naar beneden bijgesteld. Al bleven de effecten aanvankelijk beperkt tot de Aziatische regio, deze werden kort daarna ook zichtbaar in een groot deel van de rest van de wereld. Daardoor treffen ze nu ons gehele bedrijf. Het is op dit moment niet mogelijk de volledige omvang en duur van deze ongekende mondiale crisis in te schatten. Hoewel het zeker is dat de financiële resultaten in het tweede en derde kwartaal hier negatieve gevolgen van zullen ondervinden, kunnen we op dit moment de volledige impact niet voorspellen. Naast onze gangbare risicobeperkende maatregelen, zoals kredietverzekering, zijn er verdere maatregelen genomen, gericht op de bescherming van de veiligheid en gezondheid van onze werknemers, en van de activa, winstgevendheid en continuïteit van het bedrijf. Deze maatregelen zijn waarschijnlijk niet voldoende om het negatieve effect van deze mondiale crisis op onze winstgevendheid volledig te compenseren.

In het licht van onze wereldwijde aanwezigheid, onze activa en onze krachtige financiële positie blijven we echter positief over de toekomst van ons bedrijf. De grensverleggende overname in 2019 is een historische mijlpaal voor ons en biedt vele mogelijkheden voor de toekomst. De effecten van de COVID-19-crisis hebben ongetwijfeld ernstige gevolgen voor het tempo en de schaal van de te nemen stappen. Wij kunnen echter terugvallen op de veerkracht en robuustheid van onze wereldwijde onderneming en bovenal op de creativiteit, inzet en vechtlust van ons management en onze medewerkers.

Zwijndrecht, 23 april 2020

 

Raad van Bestuur

P.L. Rietberg (Voorzitter)

J.M. Sassen

Contactgegevens