Operations & QSE

Als toonaangevende en voorraadhoudende specialist in buizen en buistoepassingen, investeren we continu in een optimale inrichting van onze magazijnen en distributieprocessen. Leverbetrouwbaarheid is hierbij een sleutelbegrip. Onze verbeterstrategie steunt op vijf pijlers: efficiency, footprint, transport, service, en integratie & samenwerking. Ook in 2019 hebben we flinke verbeterstappen gezet.

In 2019 hebben we de footprint binnen Europa met de acquisitie van Benteler Distribution in één grote stap vergroot tot een breed dekkend netwerk. Door kennis, kunde, vaardigheden en capaciteiten te combineren zijn we in staat om nog beter aan te sluiten bij de wensen van de klant. Hierbij gaat het om een geografische dekking, product portfolio en bewerkingsmogelijkheden.

De verbeterstrategie bij Van Leeuwen blijft onverminderd gebaseerd op dezelfde vijf pijlers. We richten ons op efficiency, footprint, transport, service, en integratie & samenwerking. De plannen voor de vestiging in Tsjechië zijn naar later verschoven om te zorgen dat de inrichting en capaciteit zijn gebaseerd op de nieuwe werkelijkheid na de acquisitie. Ook voor andere vestigingen zijn er plannen ontwikkeld om tot een efficiëntere operatie te komen waarbij snelheid, efficiency en kwaliteit voorop staan.

Uitbreiding mogelijkheden van toegevoegde waarde

Omdat de vraag naar maatwerk toeneemt, breiden we onze services voortdurend uit. Dat doen we zowel voor bewerkingen zoals zagen, als voor het markeren en verpakken van materiaal en het uitvoeren van inspecties of testen. Op al deze manieren bieden we onze klanten toegevoegde waarde. De pijler integratie & samenwerking heeft invloed op alle vier de andere onderdelen van onze verbeterstrategie. Ook zien we erop toe dat de performance van onze bewerkingsfaciliteiten verbetert en aansluit bij de huidige stand van de techniek. Daarom hebben we opnieuw het zaagpark aangepast en geïnvesteerd in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Nauwkeurigheid, efficiency en flexibiliteit zijn prioriteit bij de keuze van de faciliteiten. Daar waar we door middel van robotisering procesoptimalisatie kunnen realiseren, zetten we ook deze stap. Een goed voorbeeld van optimalisatie is de installatie van een lasrobot.

Met de acquisitie van Benteler Distribution zijn de mogelijkheden die Van Leeuwen zelf kan aanbieden bij klanten flink uitgebreid. De kennis, capaciteit en flexibiliteit worden naar een nog hoger niveau gebracht.

Digitalisering

In 2019 is er goed vervolg gegeven aan de verdere digitalisering van de processen en communicatie. Om efficiënter en effectiever te communiceren is er een platform ontwikkeld waarmee we met alle partijen in de supply chain kunnen communiceren via EDI. Hiermee kunnen we klantorders ontvangen, bevestigingen versturen, leveringsinformatie real-time aanleveren maar ook certificaten en facturen beschikbaar stellen. Ook hebben we de integratie met andere supply chain partners ontwikkeld, zoals leveranciers en vervoerders. Een getekende pakbon bij aflevering krijgen we door EDI aangeleverd via onze vervoerder en deze is direct beschikbaar in ons SAP-systeem. Om flexibel te zijn voor de toekomst zijn deze functionaliteiten zowel beschikbaar voor ons bestaande ECC-systeem als voor het nieuwe SAP HANA-systeem.

Om informatie real-time beschikbaar te stellen en processen te standaardiseren, zijn nu alle SAP ECC & HANA bedrijven overgeschakeld op scanning waarbij alle logistieke processen door RF-scanning worden ondersteund. In 2019 is deze stap gemaakt in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en bij Teuling Staal in Nederland. Hierdoor zijn de processen nu real-time inzichtelijk en worden fouten geminimaliseerd.

Transport is maatwerk

Bij de distributie van buizen is transport een belangrijke factor. Hierbij gaat het zowel om de service die we kunnen bieden, de snelheid, kwaliteit maar ook de kosten. Een efficiënt en goed transportnetwerk is een belangrijke factor in de distributie. We werken in veel gevallen samen met vaste vervoerders die een betrouwbare service leveren. Door het continu analyseren van de logistieke stromen streven we naar een betaalbare oplossing met een goede leverfrequentie en de juiste snelheid. Door het segmenteren van de stromen en hierop verschillende logistieke concepten toe te passen, kunnen we service op maat leveren. Een pakje van 2 kilogram is iets anders dan een buis van 12 meter, een levering voor een geplande productieorder vraagt een andere reactie van het logistieke netwerk dan een component voor een breakdown met productiestilstand bij een niet tijdige levering. Periodiek analyseren we de stromen en de performance van onze dienstverleners.

Contactgegevens