Bericht over 2016

De Van Leeuwen Buizen Groep heeft het jaar 2016, ondanks voortdurend moeilijke marktomstandigheden wereldwijd, met een klein positief resultaat afgesloten. Het wereldwijd verkochte tonnage bleef gelijk aan het voorgaande jaar, maar lagere prijzen beïnvloedden het omzetvolume. Hierdoor kwam ook de brutomarge onder druk. In alle vestigingen zijn maatregelen genomen om de kosten in lijn te brengen met de lagere opbrengsten. Reorganisatiekosten drukten verder op het netto resultaat, dat uitkwam op € 0,7 miljoen. 

De omzet van Van Leeuwen kwam uit op € 549 miljoen, een daling van 12% ten opzichte van de € 623 miljoen in 2015. Het bedrijfsresultaat en de nettowinst daalden ten opzichte van het vorige jaar en kwamen respectievelijk uit op € 1,5 miljoen (2015: € 4,5 miljoen) en € 0,7 miljoen (2015: € 4 miljoen).
Het effect van eenmalige reorganisatiekosten en de liquidatie  van ons bedrijf in Brazilië (Tubexpress) was meer dan € 5 miljoen.De netto schuldpositie daalde significant van € 48 miljoen naar € 22 miljoen. De solvabiliteit verbeterde sterk tot 49% (2015: 46%).

Marktomstandigheden
Lees meer
Winstgevend ondanks fors lagere tonnenprijzen en eenmalige reorganisatiekosten
Lees meer
Prijsontwikkelingen
Lees meer
Ontwikkelingen binnen de organisatie
Lees meer
Ontwikkelingen wereldwijd
Lees meer
Vooruitzichten
Lees meer

Contactgegevens