Van Leeuwen
Próby i badania

Próby i badania

Na życzenie klienta możemy wykonać różnorodne (nie)niszczące badania i próby materiałowe

Najczęściej stosowaną procedurą badania  niszczącego  jest testowanie  3.2 wykonywane  pod nadzorem Lloyds lub innej agencji kontroli.Inne przeprowadzane przez nas badania:

 • próba wytrzymałości na rozciąganie
 • próba plastyczności na gorąco
 • próba udarności w  różnych temperaturach
 • próba zginania
 • próba rozszerzania otworu wylotowego
 • próba rozciągania pierścienia
 • próba gięcia pierścienia
 • próba rozszerzania pierścienia
 • próba twardości
 • analiza spektralna
 • pozytywna identyfikacja materiałów (PMI)

Oferowane badania nieniszczące to m.in.:

 • badanie ultradźwiękowe
 • defektoskopia magnetyczna
 • próba ferrytowa
 • badanie Huey’a
 • badanie wiroprądowe

Ponadto materiały mogą zostać poddane kontroli przed wysłaniem.Kontrole mogą zostać przeprowadzone przez jednego z naszych wykwalifikowanych inspektorów, przez klienta lub przez niezależną stronę trzecią wybraną przez klienta.

Wiele naszych produktów posiada certyfikat potwierdzający zgodność z europejską normą PN-EN 10204/3.1 lub 3.2 (wcześniej 3.1.B i 3.1A/C).

Jakość
Oferujemy produkty dobrej jakości w konkurencyjnych cenach. Jest to możliwe dzięki pozyskiwaniu surowców od starannie wyselekcjonowanych dostawców z całego świata. Przeprowadzane przez nas kontrole zakładów i stałe sprawdzanie wydajności umożliwia nam zapewnienie jakości naszych produktów i dostawy.

Van Leeuwen posiaga certyfikaty ISO 9001 i OHSAS 18001. Więcej informacji znajduje się na stronie Zapewnianie jakości.

 

Informacja

Lokalizacje

Wyświetl wszystkie lokalizacje

Skontaktuj się z nami