Van Leeuwen
Sektor technologii i energetyka

Sektor technologii i energetyka

h2

W branży technologicznej naszych klientów interesuje obróbka surowców masowych na inne produkty. Klienci w sektorze energetycznej zajmują się wytwarzaniem energii elektrycznej z pierwotnych źródeł energii. 

Zastosowania

Klienci z branży technologicznej i sektora energetyki stosują nasze produkty w:

 • zakładach chemicznych i petrochemicznych
 • Branży spożywczej i farmaceutycznej
 • Branży celulozowo-papierniczej
 • Instalacje do uzdatniania wody i odsalania wody
 • Elektrociepłownie i wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE)

Produkty

Klientom w tych segmentach rynku oferujemy szeroką gamę produktów wykonanych ze stali węglowej, stali nierdzewnej, stali wytworzonej w procesach  dupleks lub super dupleks. Do często używanych produktów należą:

 • Rury bez szwu zgodne z normami Amerykańskiego Stowarzyszenia ds. Badań i Materiałów (ASTM)
 • Rura do rurociągów, spawane i bezszwowe zgodna z normami Amerykańskiego Instytutu Naftowego (API)
 • Rury spawana i bezszwowa zgodna z normami europejskimi (EN)
 • Kołnierze, armatura, kolana i łuki zgodne z normami ASME/ASTM lub EN

Usługi

Naszym klientom z branży technologicznej świadczymy następujące usługi:

 • Wiedza fachowa i doradztwo w zakresie produktów
 • Międzynarodowe zespoły projektowe
 • Globalna sieć zaopatrzenia
 • Indywidualne koncepcje logistyczne
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Miejsca magazynowania dedykowane do projektu

Informacja

Lokalizacje

Wyświetl wszystkie lokalizacje

Skontaktuj się z nami