Bericht over 2021

De Van Leeuwen Buizen Groep sloot het jaar 2021 af met recordcijfers in omzet en netto winst. Na 2020, waarin zowel de integratie van een grote overname als de gevolgen van de COVID-19 pandemie centraal stonden, waren begin 2021 de economische omstandigheden gunstiger dan verwacht. De economie herstelde zich, met een toename van de marktvraag tot gevolg. Grote materiaaltekorten en een verstoorde supply chain leidden wereldwijd tot ongekend sterke prijsstijgingen.

Met haar internationaal sterke voorraadpositie en kennis van sourcing wist Van Leeuwen goed in te spelen op de ontwikkelingen. Met veel inspanning, inventiviteit en inzet van het internationale netwerk kon Van Leeuwen haar klanten onverminderd blijven voorzien van materiaal. De onderneming profiteerde bovendien van de extra slagkracht die het met de acquisitie van Benteler Distribution eind 2019 verkreeg.

De totale omzet van de Van Leeuwen Buizen Groep bedroeg in 2021 € 1.431 miljoen (2020: € 1.178 miljoen). Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 79 miljoen (2020: € 15 miljoen) en het nettoresultaat op € 64 miljoen (2020: € 9,4 miljoen). De solvabiliteit verbeterde sterk tot 40,7% (2020: 36,8%).

Marktomstandigheden en prijsontwikkelingen

Aan het begin van 2021 werd de markt onverwachts geconfronteerd met ongekende prijsstijgingen. In 2020 wees niets op deze ontwikkeling.

Lees meer
Financiƫle resultaten

De geconsolideerde netto-omzet van de Van Leeuwen Buizen Groep bedroeg € 1.431 miljoen

Lees meer
Ontwikkelingen binnen de organisatie

Optimale logistiek en operations zijn essentieel om onze beloften aan de klant waar te maken. Onze 
logistieke activiteiten zijn te groeperen in drie hoofdfuncties. 

Lees meer
Strategische ontwikkelingen

In 2020 hebben we onze nieuwe strategische agenda ‘Van Leeuwen 4.0’ ontwikkeld. Als nummer één buizenspecialist in de wereld willen we ons richten op een sterkere waardecreatie voor onze klanten.

Lees meer
Vooruitzichten

In 2021 werden in bijzondere marktomstandigheden zowel in resultaat als omzet records gebroken en 
nieuwe mijlpalen bereikt.

 

Lees meer