Duurzaamheid

Als internationaal opererend familiebedrijf met bijna 100 jaar geschiedenis streven wij naar een economisch gezonde onderneming. Tegelijkertijd nemen wij onze verantwoordelijkheid voor milieu, mens en maatschappij. Alleen als we zuinig omgaan met de wereld en met elkaar, kunnen we het stokje aan nieuwe generaties doorgeven, en helpen de aarde leefbaar te houden. Onze bedrijfsactiviteiten en groeiplannen voeren we dan ook steeds duurzamer uit. In 2022 hebben we onze strategie bepaald en namen we een aantal grootschalige duurzaamheids-initiatieven. En ook de komende jaren zetten we stappen om onze ambities op dit terrein waar te maken.

Wij zetten ons sterk in voor een duurzame manier van werken en hanteren de hoogste ethische normen voor onze mensen, klanten en leveranciers. Wij willen voorop lopen als het gaat om een meer duurzame manier van zakendoen binnen de waardeketen. Tegelijkertijd creëren we een prettige en duurzame werkplek voor ons personeel.

Van Leeuwen neemt haar verantwoordelijkheid om de wereldwijde opwarming van het klimaat te helpen beperken. Voor de komende jaren is het toewerken naar CO2-neutraal ondernemen dan ook onze topprioriteit. Het is onze ambitie om vóór 2030 de meest groene buizendistributeur ter wereld te zijn.

Duurzaamheidsstrategie 2022-2025

In 2021 ontwikkelden we onze duurzaamheidsstrategie voor 2022-2025. De vraag hoe Van Leeuwen op duurzame wijze waarde kan creëren, nu en in de toekomst, staat hierin centraal. Binnen de strategie richten wij ons op vier thema’s: Climate Action, People, Growth, en Partners & Suppliers. We maken onze duurzaamheidsdoelstellingen zo veel mogelijk meetbaar; daarbij nemen we de hele waardeketen mee.

In lijn met VN-agenda

De genoemde thema’s uit onze duurzaamheidsstrategie liggen in lijn met de doelstellingen van de VN-agenda 2030. We hebben zeven doelstellingen (van de zeventien) geselecteerd. Aan die zeven gaan we als eerste werken, het zijn: goede gezondheid & welzijn, gendergelijkheid, betaalbare & schone energie, fatsoenlijk werk & economische groei, verantwoorde consumptie & productie, klimaatactie, en samenwerking met partners voor (het realiseren van) de doelstellingen.

Concrete doelen per thema

Aan elk thema binnen onze strategie zijn concrete doelen verbonden.

Binnen het thema Climate Action werken we aan het identificeren en verminderen van onze footprint in de gehele waardeketen.

Om dit te bereiken:

 • Schakelen we over op duurzame energiebronnen;
 • Borgen we hergebruik van materialen in onze bedrijfsvoering, bijvoorbeeld schroot, stroppen en pallets;
 • Verminderen we afval, water- en papiergebruik;
 • Verminderen we onze CO2-uitstoot;
 • Voldoen we aan regelgeving voor gereglementeerde (grond)stoffen.

Binnen het thema People werken we aan een duurzame en motiverende werkplek voor onze medewerkers.

Om dit te bereiken:

 • Staan we garant voor een veilige werkomgeving;
 • Creëren we uitstekende werkplekken waar mensen zich kunnen ontwikkelen, nieuwe vaardigheden kunnen leren, nieuwe kansen krijgen, en kunnen blijven groeien;
 • Bieden we mensen gelijke kansen, onafhankelijk van gender, ras of achtergrond, en willen we voor iedereen een inclusieve werkgever zijn.

Het thema People is nauw verbonden met ons HR-beleid en onze People Strategy. We zijn ons er namelijk zeer van bewust dat we onze sterke positie in de markt alleen behouden als we onze medewerkers kansen bieden om het beste uit zichzelf te halen. In 2022 hebben we daarom opnieuw flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze medewerkers, op alle niveaus. En dat blijven we de komende jaren doen

Binnen het thema Growth werken we aan een financieel gezonde en duurzame business.

Om dit te bereiken:

 • Steunen we de gemeenschap door donaties aan goede doelen;
 • Staan we garant voor een passende functie-inhoud voor elke medewerker;
 • Staan we garant voor een ethische manier van werken.

Binnen het thema Partners & Suppliers werken we aan een optimale samenwerking met onze partners op het gebied van duurzaamheid.

Om dit te bereiken:

 • Gaan we de dialoog aan met onze partners om onze scope-3 emissies te verkleinen;
 • Werken we toe naar een nauwe samenwerking binnen de supply chain, en onderzoeken we samen met leveranciers de mogelijkheden voor het gebruiken van buizen met een gereduceerde CO2-footprint;
 • Onderzoeken we samen met onze klanten waar we deze buizen met een gereduceerde CO2-footprint kunnen toepassen;
 • Staan we garant voor een verantwoorde inkoop en supply chain management.

Internationaal duurzaamheidsteam

Een deel van het wereldwijde duurzaamheidsteam kwam in januari 2023 samen om de CO2 reductieplannen en -doelstellingen in Nederland, Duitsland en Noord Europa te bespreken.

Lees meer

Contactgegevens