Distributie

Met een goede leverbetrouwbaarheid flexibel voldoen aan de wensen van onze klanten. Dat staat voor Van Leeuwen voorop. Nu en in de toekomst. Continu verbetert Van Leeuwen haar operationele, logistieke en IT-processen, en de inrichting van haar magazijnen. In 2022 plukten we de vruchten van eerdere investeringen en namen we opnieuw grote verbeterstappen.

Investeren in het netwerk

 Een optimaal functionerend internationaal netwerk van voorraadlocaties vormt de basis van onze dienstverlening. Van Leeuwen bouwt continu aan haar wereldwijde netwerk van voorraadlocaties en service- en bewerkingscentra, om de service naar de klant verder uit te breiden. We investeren voortdurend in machines en installaties voor value added services. Het optimaliseren van voorraadmanagementsystemen, service op maat en logistieke concepten helpt ons sneller en met een breder en beter assortiment bij onze klant te komen. In 2022 stonden met name grote investeringen in Zweden (het OneHalmstad project), Tsjechië (magazijnuitbreiding Vyškov), en Zwijndrecht (onder andere de Monorail) centraal.

Machines en installaties

 Dankzij investeringen in machines en installaties verbeterden we in 2022 onze value added-diensten. Daarmee spelen we beter in op de toenemende behoefte van klanten aan door ons samengestelde onderdelen. In Hongarije, waar we onderdelen leveren voor trekhaken van bekende automerken, hebben we in 2022 bijvoorbeeld een deel van de werkzaamheden gerobotiseerd.

Dankzij automatisering is het volume gestegen met 150 procent en worden bewerkingen nauwkeuriger uitgevoerd. Door het productieproces deels te automatiseren voeren medewerkers bovendien minder zware handelingen uit, de trekhaken wegen tussen de 4 en 10 kg per stuk.

Bij investeringen in machines en installaties richten wij ons uiteraard vooral op de behoeftes van onze klanten. Daarom hebben we in 2022 op verschillende vestigingen de lasercapaciteit vergroot en het aantal bewerkingen verhoogd. Daarnaast investeerden we bij onze vestiging Van Leeuwen Duitsland in Duisburg in nieuwe machines en in de verbetering van processen. Daarmee nam de capaciteit, efficiëntie en onze leverbetrouwbaarheid toe.

Upgrade kantoren

 We investeerden in 2022 ook in verschillende nieuwe kantoren. Onze collega’s zowel in het Verenigd Koninkrijk als in België namen hun intrek in een nieuw pand. Het kantoor in Frankrijk kreeg een upgrade, zodat het volledig voldoet aan de wensen van deze tijd. Ook onze Duitse medewerkers in Vaihingen krijgen een nieuwe werkplek. We bouwen hiervoor in Vaihingen een nieuw kantoor.

ISO-normeringen

 In 2022 is het kwaliteitssysteem van de Van Leeuwen-vestigingen geïntegreerd met die van de vestigingen van het voormalige Benteler Distribution, dat we in 2019 overnamen. Daarbij combineerden we het beste van beide bestaande systemen. De nieuwe standaard geldt voor ISO-9001, ISO-14001 en ISO-45001.

Van Leeuwen’s kwaliteitsbeleid is al tientallen jaren gebaseerd op de ISO-normeringen. De ISO 9001-standaarden zijn geborgd in de procedures, processen en cultuur van onze organisatie. Zo zijn bijvoorbeeld 64 locaties in het bezit van het ISO 9001-certificaat. We werken daarnaast aan het vermeerderen van het aantal vestingen met een ISO 14001-certificaat. We garanderen het kwaliteitsniveau van de materialen die we inkopen door met een select aantal leveranciers samen te werken. Een grondige validatie van de processen en kwaliteit vindt plaats voordat wij deze leveranciers op onze Approved Manufacturers List (AML) toelaten. In de Automotive-industrie worden specifieke normen gehanteerd die we ook toepassen binnen onze vestingen die leveren aan deze klantengroep. Deze vestingen zijn dan ook IATF gecertificeerd. Het aantal vestigingen met deze certificering groeide in 2022 van twee naar vier.

Kwaliteit, milieu en veiligheid

Het welzijn van medewerkers en de duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomgeving vinden wij belangrijk. Veiligheid staat voorop in onze processen en onze veiligheidscultuur is gebaseerd op onze wereldwijde standaarden en procedures die vertaald zijn naar de “Van Leeuwen Life Saving Rules”. De regels en procedures zijn direct gerelateerd aan ISO 45001. In 2021 zijn we een nieuwe veiligheidscampagne gestart. Dankzij het stellen van doelen, het bespreekbaar maken van onveilige situaties en de focus op het nemen van eigen verantwoordelijkheid, is in 2022 het aantal ongevallen (dat leidde tot verzuim) opnieuw afgenomen. Met een reductie van 22 procent ten opzichte van 2021 zijn we op de goede weg. We blijven streven naar een verdere afname.

Bij de selectieprocedure voor leveranciers stellen we het bezit van gecertificeerde kwaliteits-, milieu- en veiligheidsmanagementsystemen als voorwaarde. Onze Sustainability Manager leidt en begeleidt verdere verduurzaming van onze bedrijfsprocessen. Zo streven we onder meer naar een zo efficiënt mogelijke belading van onze transporten, om het aantal gereden kilometers en dus de CO₂ uitstoot te beperken. In Zwijndrecht rijdt ons transport sinds 2022 op fossielvrije diesel (diesel op basis van Hydrotreated Vegetable Oil) en is daarmee CO2-neutraal.

Digitaliseren van leveringsinformatie

Bij Van Leeuwen communiceren we in de supply chain, waar mogelijk, via ons elektronische datasysteem (EDI). Via EDI ontvangen we klantorders, versturen we bevestigingen, leveren we real-time leveringsinformatie en stellen we certificaten en facturen beschikbaar. Ook met leveranciers en vervoerders communiceren we via EDI. Dat geeft ons heel snel inzicht in de beschikbaarheid en levertijden van producten. In 2022 voerden we een pilot uit met een nauwkeurige vooraankondiging van de levering. Dit houdt in dat onze klanten op de dag van geplande levering een tijdslot krijgen waarin de bestelling wordt geleverd. Zo kunnen zij op hun beurt de geleverde goederen efficiënter verwerken. Ook wordt de afgetekende pakbon digitaal verstuurd en automatisch in onze systemen verwerkt.

Transport

Voor een efficiënt en goedlopend transportnetwerk werken we in veel gevallen samen met vaste vervoerders die altijd een betrouwbare service leveren. Door het continu analyseren van de logistieke stromen streven we steeds naar een betaalbare oplossing met een goede leverfrequentie en de juiste snelheid. Door het segmenteren van de stromen en hierop verschillende logistieke concepten toe te passen, leveren we service op maat. We willen onze goederen efficiënt en tijdig leveren, de transportkosten beperken en het aantal kilometers met de daarbij behorende impact op de omgeving beperken.

Leverbetrouwbaarheid

In ons distributienetwerk richten we ons op het op tijd, compleet en foutloos aanleveren van de goederen als een van onze belangrijkste taken en verantwoordelijkheden. Diverse factoren in de supply chain zetten dit de afgelopen jaren onder druk: de beperkte beschikbaarheid van materialen, maar ook transportcapaciteit en personeel op de arbeidsmarkt. We werken gestructureerd en stelselmatig aan het verbeteren van onze On-Time-Delivery. Het gaat hierbij om procesverbeteringen, beter gebruikmaken van de systemen en verbeterde samenwerking tussen de diverse disciplines. We zien dan ook duidelijke verbetering door onze inspanningen. Ook in 2023 zetten we verdere stappen zodat het serviceniveau naar onze klanten nog verder zal verbeteren.

Projecten

Van Leeuwen heeft ervaren internationale projectteams die klanten optimaal ondersteunen gedurende het gehele toeleveringstraject. Vanaf de fase van informatie en offertes tot en met verzenden en verpakken van de buizen en buiscomponenten. Via onze internationale projectdatabase volgen onze projectteams én die van de klant de voortgang van projecten real time. Hierdoor weten klanten precies welke materialen er onderweg zijn, en naar welke locatie. 

OneHalmstad nadert voltooiing

Met het grootschalige OneHalmstad-project bij Heléns Rör AB in Zweden werkt het Van Leeuwen bedrijf aan het samenbrengen van magazijn, productie en hoofdkantoor op één locatie in Olofsdalsvägen in Halmstad. 

Lees meer
Slimmere magazijnen

Jasper Verhaart, Project Manager Supply Chain bij Van Leeuwen Buizen Groep, werkt ruim vier jaar op het hoofdkantoor van Van Leeuwen in Zwijndrecht. Hij begeleidt verandertrajecten en fungeert als schakel tussen het hoofdkantoor en de diverse vestiging(en) in Europa. 

Lees meer
Monorail bij Van Leeuwen Zwijndrecht

De grootste investering die Van Leeuwen Zwijndrecht in 2022 startte is zonder meer de aanschaf van een Monorail systeem.

Lees meer

Contactgegevens