Human Resources

Van Leeuwen hecht er veel waarde aan dat haar mensen met motivatie, trots en plezier hun werk doen. En dat ze zich blijven ontwikkelen. Dat is de insteek van de People Strategy. Onze sterke positie in de markt behouden we alleen als we onze medewerkers kansen bieden om het beste uit zichzelf te halen. In 2022 is daarom opnieuw flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze medewerkers, op alle niveaus. En dat blijven we de komende jaren doen, want als onze medewerkers groeien, blijft ook Van Leeuwen groeien.

Onze 2.458 medewerkers werken verspreid over 70 vestigingen in 33 landen. Van het totale personeelsbestand is 30% vrouw en 70% man. Onze medewerkers hebben 58 verschillende nationaliteiten, en verschillende culturele achtergronden, religies, gebruiken en gewoonten. In dit Jaarboek laten we acht Van Leeuwen medewerkers aan het woord over de cultuur in hun land, de lokale bedrijfscultuur en de Van Leeuwen (familie) bedrijfscultuur. En over wat die culturen betekenen voor de manier van leven en zakendoen. Hoe verschillend de culturen ook zijn, collega’s weten elkaar binnen ons internationale netwerk toch steeds te vinden. Of zoals één medewerker zegt: ‘Cultuurverschillen overbruggen we bij Van Leeuwen met gemak, we werken samen als één groot team.’

Van Leeuwen is een bedrijf met een sterke positie in de markt en een aansprekende ambitie voor de komende jaren. Dat kunnen we alleen bereiken doordat onze mensen floreren. We doen dat door te zorgen voor een open werkcultuur met goede collega’s en leiders. We creëren een omgeving waar het duidelijk is wat de rol en bijdrage van onze mensen is, we delen informatie en vinden de input en mening van onze medewerkers belangrijk. Verder moedigen we onze mensen aan zich steeds weer verder te ontwikkelen. We nemen onze mensen serieus, vinden het belangrijk om een duidelijke toekomst te schetsen en zoeken naar een goede dialoog met respect, aandacht en ondersteuning.

Performance-management-cyclus

In 2021 legden we al een stevige basis voor een nieuwe performance-management-cyclus, waarmee we samen met onze medewerkers werken aan een meer planmatige en professionele leercultuur. In 2022 zijn we aan de slag gegaan met de invoering van de cyclus. Met alle medewerkers zijn open en motiverende dialogen gevoerd over hun ontwikkeling. Over wat ze willen leren, hoe ze verder willen groeien, over hun toekomstplannen en ambities, en over welke concrete stappen ze gaan zetten om die ambities te realiseren. Deze nieuwe werkwijze stimuleert talentontwikkeling, en waar nodig bieden wij medewerkers op tijd passende begeleiding en trainingen aan. Elk jaar bespreken we de voortgang met collega’s. Zo helpen we onze mensen zich verder te ontwikkelen en stomen we ons bedrijf klaar voor de toekomst.

Werving nieuw talent

Om nieuw talent te werven en aan ons bedrijf te binden, is in 2022 hard gewerkt aan een nieuwe recruitmentwebsite van Van Leeuwen in Nederland. Ook is gestart met een grootschalig wervingstraject via diverse sociale-media-kanalen. In 2023 rolt Van Leeuwen de recruitmentwebsite internationaal uit. Zo werken we wereldwijd aan onze naamsbekendheid bij nieuwe generaties werkzoekenden. Door de campagne is al een aantal veelbelovende high potentials aangenomen. Aansluitend is in 2022 gestart met een nieuw traineeprogramma voor jong talent.

Nieuwe medewerkers houdt Van Leeuwen vast met het in 2022 steviger neergezette onboarding-traject. Ze doorlopen de eerste maanden een doordacht en intensief leerproces, en maken kennis met alle facetten van de business. Zo krijgen ze alle ruimte om het bedrijf en de collega’s goed te leren kennen, raken ze snel vertrouwd met Van Leeuwen en kunnen ze goed van start. Daarnaast betrekken we onze nieuwe medewerkers ook direct bij de performance-management-cyclus. Zo bieden we ze al vanaf het begin de kans om zich volop te ontplooien binnen ons bedrijf.

 

HR Digitalisering

In 2020 is Van Leeuwen gestart met Workday: het state of the art systeem op het gebied van HR digitalisering. Het vormt een belangrijk onderdeel van de People Strategy.

Lees meer
Leiderschapsprogramma
In 2022 is gestart met een nieuw leiderschapsprogramma gekoppeld aan de People Strategy. Samen met leidinggevenden is onderzocht wat een organisatie in transitie nodig heeft.
Lees meer

Contactgegevens