Van Leeuwen
Privacyverklaring

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING Van Leeuwen BUIZEN GROEP B.V.

Algemeen

De Van Leeuwen Buizen Groep (Van Leeuwen) verwerkt binnen haar dienstverlening privacygevoelige of persoonlijke gegevens. Van Leeuwen respecteert de privacy van haar klanten en relaties en houdt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het verwerken, beschermen en adequaat beveiligen van persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Van Leeuwen te maken hebben.

Doel

In het kader van de dienstverlening van Van Leeuwen of wanneer u anderszins contact heeft met Van Leeuwen (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Van Leeuwen), legt Van Leeuwen de door u opgegeven gegevens vast. Van Leeuwen bewaart en verwerkt uitsluitend de gegevens die door u worden opgegeven.

Van Leeuwen gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Van Leeuwen of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat naar het oordeel van Van Leeuwen naar de aard van het contact noodzakelijk is.

Cookies

Van Leeuwen verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in haar klanten, zodat Van Leeuwen haar producten en diensten hier beter op kan afstemmen.

Van Leeuwen maakt op haar website gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst met als doel data te verzamelen. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Van Leeuwen inzicht in het gebruik, en kan ze deze statistieken toepassen voor het verbeteren van de website.

U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact opnemen met Van Leeuwen door het sturen van een e-mail naar: cc@vanleeuwen.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van Leeuwen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Vertalingen

Deze verklaring is zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld. Indien de Engelse versie verschillen vertoont met de Nederlandse versie, dan is de Nederlandse versie leidend.

Versie: mei 2018

Informatie

Locaties

Bekijk alle locaties

 

Buizen van CO2 gereduceerd staal verkrijgbaar!


Ik wil meer informatie


Ga naar de webshop