Van Leeuwen
Duurzaamheidsstrategie

Duurzaamheidsstrategie

In 2021 ontwikkelden we onze duurzaamheidsstrategie voor 2022-2025. De vraag hoe Van Leeuwen op duurzame wijze waarde kan creëren, nu en in de toekomst, staat hierin centraal. Binnen de strategie richten wij ons op vier thema’s: Climate Action, People, Growth, en Partners & Suppliers. We maken onze duurzaamheidsdoelstellingen zo veel mogelijk meetbaar; daarbij nemen we de hele waardeketen mee.

In lijn met VN-agenda

De genoemde thema’s uit onze duurzaamheidsstrategie liggen in lijn met de doelstellingen van de VN-agenda 2030. We hebben zeven doelstellingen (van de zeventien) geselecteerd. Aan die zeven gaan we als eerste werken, het zijn: goede gezondheid & welzijn, gendergelijkheid, betaalbare & schone energie, fatsoenlijk werk & economische groei, verantwoorde consumptie & productie, klimaatactie, en samenwerking met partners voor (het realiseren van) de doelstellingen.

De langere termijn

Ook na 2025 blijven wij ons inzetten voor een gezonde toekomst voor nieuwe generaties. Voor de langere termijn ontwikkelden we een roadmap. Hiermee werken we steeds weer toe naar een volgende mijlpaal. Onze belangrijkste focus ligt nu op de CO2-reductie. In 2024 is ons doel om duurzaamheid te verankeren in onze bedrijfsvoering. In 2025 willen we ons verbinden aan het Science Based Targets- initiatief (SBTi). Dat is een samenwerking tussen het CDP, de United Nations Global Compact, World Resources Institute en het World Wide Fund for Nature. Sinds 2015 hebben meer dan 1.000 bedrijven zich aangesloten bij het initiatief om een wetenschappelijk onderbouwd klimaatdoel te stellen.

Onze topprioriteit is de komende jaren het toewerken naar CO2-neutraal ondernemen, met als ambitie vóór 2030 de meest groene buizendistributeur ter wereld te zijn.

Informatie

Locaties

Bekijk alle locaties

Bezoek ons op de Maritime Industry beurs!

Vraag hier uw gratis toegangsbewijs aan:

 

Buizen van CO2 gereduceerd staal verkrijgbaar!


Ik wil meer informatie


Ga naar de webshop