Van Leeuwen
Veiligheid en milieu - belangrijk voor onze klanten én voor onszelf

Veiligheid en milieu - belangrijk voor onze klanten én voor onszelf

De onderwerpen veiligheid en milieu spelen in onze branche een belangrijke rol. Niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onszelf. Van Leeuwen wil haar werknemers een veilige en gezonde werkplek bieden en haar steentje bijdragen aan de verduurzaming. Voor onze klanten spelen deze thema’s steeds vaker een rol in hun leveranciersselectie. Klanten uit de proces & power industrie stellen bijvoorbeeld vaak hoge veiligheidseisen aan hun leveranciers. Daarnaast vragen steeds meer klanten uit diverse marktsegmenten naar ons beleid ten aanzien van duurzaamheid en milieu.

Als Coördinator Veiligheid, Gezondheid en Milieu én als hoofd bedrijfshulpverlening (BHV) bij Van Leeuwen in Zwijndrecht ben ik er mede verantwoordelijk voor dat er regels en procedures voor deze thema’s worden opgesteld. Bij de uitvoering ervan biedt ik op allerlei manieren ondersteuning. In deze blog vertel ik daar graag meer over.

Veiligheid begint bij jezelf

Laat ik beginnen met mijn stelling “veiligheid begint bij jezelf”. Vaak kun je zelf heel goed inschatten of hetgeen je doet, veilig is. Daarnaast kun je oplettend naar collega’s zijn en hen op onveilige situaties wijzen. Uit de praktijk blijkt wel dat we dit lastig vinden. Je hebt er een bepaald soort discipline voor nodig en je moet de juiste toon treffen. De verbetering van onze veiligheidscultuur en het veranderen van ons gedrag is dus een opgave voor ons allemaal. Alle leidinggevenden behoren dit actief te ondersteunen en zullen binnenkort op hun vaardigheden daartoe getraind worden.

Daarnaast hebben we een aantal belangrijke veiligheidsregels opgesteld. Deze zijn vastgelegd in onze zogenaamde Safety Toolboxen. We hebben totaal 12 toolboxen met “Life Saving Rules” voor allerlei onderwerpen en situaties. Zo hebben we een toolbox voor “werken met machines”, “hijsen”, “fysieke belasting” en voor “een opgeruimde werkplek”, om er een paar te noemen. Voor elk van deze toolboxen verzorgen we een online training, die bij succesvolle afronding leidt tot een certificaat voor dat onderdeel.

Ons gezond en veilig werken beleid is door Lloyds Register volgens ISO 45001 gecertificeerd.

Van regels naar praktijk, daar help ik graag

Elke medewerker is verantwoordelijk voor het naleven van de veiligheidsregels. Leidinggevenden hebben daarbij een controlerende taak. De meeste regels gaan over het werk in onze magazijnen. Daar worden de buismaterialen gelost, opgeslagen en bij verkoop weer gepickt en geladen voor transport naar de klant. Ook voeren we daar diverse bewerkingen uit zoals zagen, markeren of verpakken. Ik loop minstens 2 keer per week, soms met één of twee leidinggevenden, een rondje door onze magazijnen. We kijken naar situaties waar we de veiligheid verder kunnen of moeten verbeteren. En hoe we onveilige situaties kunnen voorkomen.

Vaak komen mensen tijdens zo’n rondje naar mij toe met vragen. Zo liet een magazijnmedewerker mij laatst een hijsband zien, omdat hij zich afvroeg of deze nog veilig te gebruiken was. Ik zoek dat dan uit volgens de geldende regels, maak een foto en informeer iedereen die ook met hijsbanden werkt over mijn bevindingen. Heel praktisch dus. Ook let ik er bijvoorbeeld op dat brandblussers en EHBO koffers zonder enige belemmering toegankelijk zijn. Het is vaak een optelsom van allerlei details die de veiligheid in zijn geheel verbetert.

Duurzaamheid en milieu

Het thema duurzaamheid is niet meer weg te denken uit deze tijd. Het maatschappelijk draagvlak voor het duurzaam doorgeven van onze planeet aan de volgende generaties wordt steeds breder. We merken dit in onze business doordat steeds meer klanten duurzaamheidseisen aan hun leveranciers stellen.

Vanwege het belang van dit onderwerp hebben we een milieu- en duurzaamheidsbeleid met meetbare doelstellingen bepaald. De belangrijkste pijlers onder dit beleid zijn CO2 reductie, afvalbeperking en energiebesparing. Op onze website kunt u er meer over lezen en onze digitale brochure downloaden.

Recentelijk is ons milieumanagement systeem door Lloyds gecertificeerd volgens ISO 14001. Hier ben ik best trots op. Het werken aan verbeterde duurzaamheid speelt bij alle aspecten van onze bedrijfsvoering mee. Dat ik daarbij een coördinerende rol heb, maakt mijn werk extra waardevol.

Informatie

Locaties

Bekijk alle locaties

 

Buizen van CO2 gereduceerd staal verkrijgbaar!


Ik wil meer informatie


Ga naar de webshop