Van Leeuwen
Wat betekent de energietransitie voor ons?

Wat betekent de energietransitie voor ons?

David Abernethy,
Van Leeuwen Pipe and Tube, Singapore

De komende jaren zal de energie markt blijven veranderen. Kolencentrales maken plaats voor gasgestookte centrales. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie en milieuvriendelijkere productiemethoden. Ook worden installaties en fabrieken efficiënter gebouwd. Door nauw in contact te blijven met alle betrokken marktpartijen kun je als leverancier helpen deze energietransitie mogelijk te maken. Als Regional Manager Oil and Gas bij Van Leeuwen in Singapore is dat één van mijn belangrijkste uitdagingen.

Nieuwe wetgeving verandert de markt

De markt hier in Azië goed. Door de stijging van inkomens is er meer vraag naar producten uit de chemische sector zoals downstream chemicaliën voor de productie van consumentenproducten, kunstmest en synthetisch rubber. Er wordt dus volop geïnvesteerd in chemische en petrochemische installaties, waar veel stalen buizen, fittingen en flenzen voor nodig zijn. Maar wat er nu gebouwd wordt zal anders zijn dan voorheen, veroorzaakt door nieuwe wetten en regels. Een voorbeeld is de Euro 5-standaard voor auto’s die voorschrijft dat de emissie van schadelijke stoffen omlaag moet. Voor de productie van schonere brandstoffen zijn nieuwe productiefaciliteiten nodig zoals ontzwavelingsinstallaties. Een vergelijkbare regel betreft de maritime sector. Vanaf 2020 wordt de uitstoot van zwaveloxide in de scheepvaart aan banden gelegd. Ook op schepen moeten er daarvoor aangepaste installaties komen.

Schone brandstoffen

Een voorbeeld van een ‘schone’ brandstof die nu en de komende jaren veel zakelijke kansen creëert voor Van Leeuwen is Liquefied Natural Gas (LNG). Om aan de toename in de vraag hiernaar te voldoen, zijn onder meer LNG-verwerkingsinstallaties nodig en terminals voor het laden en hervergassen van LNG. Een mooi voorbeeld van zo’n LNG installatie is het Wheatstone project in Australië. Met onze organisaties in Singapore, Australië en Zwijndrecht zijn we ruim 3 jaar bezig geweest met projectplanning, sourcing en levering van onze producten en diensten aan dit project.

Modulair bouwen

Een andere trend die ik waarneem is de toenemende vraag naar modulair gebouwde installaties. Dat houdt in dat verschillende modules op een werf gebouwd worden en vervolgens kant-en-klaar getransporteerd worden naar de projectlocatie. Dat is efficiënter, maar vergt ook een complexere logistiek voor onze opdrachtgevers. Onder meer omdat zij vanuit een raamcontract producten willen afnemen op de momenten dat zij ze nodig hebben. In die just-in-time-leveringen zijn wij sterk, dus daar kunnen we als Van Leeuwen ons voordeel meedoen.

Projecten zijn internationaal en wij ook!

Projecten in de energiemarkt zijn bijna altijd internationale aangelegenheden. Zo kan de engineering van een project in Japan plaatsvinden, de fabricage in China en kan de projectlocatie in Australië zijn. Met ons netwerk van 41 vestigingen, waarvan maar liefst 13 in Azië, zijn we perfect georganiseerd om deze projecten van A tot Z te begeleiden en uit te voeren. Maar met deze eigen vestigingen kunnen we ook aan zeer lokale eisen voldoen, zoals aan de eis om een deel van de bestedingen binnen de eigen landsgrenzen te laten plaatsvinden. Dat komt bij opkomende economiën nog al eens voor, om zodoende te zorgen voor duurzame vaardigheden en werkgelegenheid in eigen land.

Informatie

Locaties

Bekijk alle locaties

Bezoek ons op de Maritime Industry beurs!

Vraag hier uw gratis toegangsbewijs aan:

 

Buizen van CO2 gereduceerd staal verkrijgbaar!


Ik wil meer informatie


Ga naar de webshop