Van Leeuwen
Keuringsdocumenten volgens EN 10204

Keuringsdocumenten volgens EN 10204

Keuringsdocument gebaseerd op een niet nader voorgeschreven keuring 

Fabrieksverklaring "type 2.1"

Document waarin de producent verklaart dat de geleverde producten voldoen aan de bij de bestelling
gestelde eisen doch waarin geen beproevingsresultaten worden opgenomen.

Fabriekscontrole-attest "type 2.2"

Document waarin de producent verklaart dat de geleverde producten voldoen aan de bij de bestelling
gestelde eisen en waarin hij beproevingsresultaten verstrekt op basis van niet nader voorgeschreven
keuringen.

Keuringsdocument gebaseerd op een nader voorgeschreven keuring 

Keuringsrapport "type 3.1"

Document uitgegeven door de producent, waarin hij verklaart dat de geleverde producten voldoen aan de bij de bestelling gestelde eisen en waarin hij beproevingsresultaten verstrekt.

De keuringseenheid en de uit te voeren beproevingen worden in de productspecificatie, door de officiële regelingen en daarbij behorende voorschriften en/of bij de bestelling gedefinieerd. Het document wordt geldig verklaard door de bevoegde vertegenwoordiger voor de keuring van de
producent die hiërarchisch onafhankelijk is van de productieafdeling. 

Het is de producent toegestaan om relevante beproevingsresultaten verkregen door nader voorgeschreven keuring op primaire of binnengekomen producten die hij gebruikt, over te brengen op keuringsrapport 3.1, mits de producent te werk gaat met naspeurbare procedures en in de overeenkomstige vereiste keuringsdocumenten kan voorzien.

Keuringsrapport "type 3.2"

Document opgesteld door zowel de bevoegde vertegenwoordiger voor de keuring van de producent, die hiërarchisch onafhankelijk is van de productieafdeling als de bevoegde vertegenwoordiger voor de keuring van de koper of de keurder aangewezen door officiële regelingen en waarin zij verklaren dat de geleverde producten voldoen aan de eisen van de bestelling en waarin de beproevingsresultaten worden geleverd.

Het is de producent toegestaan om relevante beproevingsresultaten verkregen door nader voorgeschreven keuring op primaire of binnengekomen producten die hij gebruikt, over te brengen op keuringsrapport 3.2, mits de producent te werk gaat met naspeurbare procedures en in de overeenkomstige vereiste keuringsdocument kan voorzien.

Informatie

Locaties

Bekijk alle locaties

Bezoek ons op de Maritime Industry beurs!

Vraag hier uw gratis toegangsbewijs aan:

 

Buizen van CO2 gereduceerd staal verkrijgbaar!


Ik wil meer informatie


Ga naar de webshop